Serwer internetowy

Internet potrzebuje współdziałania wielu urządzeń i systemów, aby użytkownik mógł poruszać się po nim sprawnie i szybko. Serwery internetowe można rozumieć dwojako. Pojęcie to odnosi się do sprzętu komputerowego bądź to oprogramowania. Gdy mówimy o sprzęcie komputerowym, serwer internetowy oznacza urządzenie podłączone do sieci internetowej, które realizuje pewne usługi sieciowe. Gdy mówimy o oprogramowaniu, to serwerem internetowym nazywamy oprogramowanie zainstalowane na komputerze podłączonym do sieci. Dzięki takiemu oprogramowaniu tworzone mogą być serwery różnych protokołów komunikacyjnych m.in. http, SMTP, DHCP, DNS, FTP. W języku potocznym serwerem internetowym zwykło nazywać się każdy komputer, który posiada stałe podłączenie z siecią internetową, na którym funkcjonuje oprogramowanie serwerowe. Protokoły komunikacyjne określają reguły zgodnie, z którymi w serwerze internetowym następuje nawiązanie łączności oraz wymiana różnego rodzaju danych. Protokoły najprostsze składają się z trzech fragmentów. Pierwszy to procedura powitalna, drugi to właściwy przekaz danych. Trzecia część zajmuje się sprawdzaniem poprawności dokonanego przekazu, które zakończone jest procedurą pożegnania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.