Clustered hosting jako usługa internetowa

Clustered hosting jest rodzajem hostingu, który polega na obciążeniu usługami hostingowymi wielu fizycznych maszynach lub węzłów, poprzez zwiększenie dostępności przepływu danych. Wiele dużych stron internetowych prowadzonych na klastrowych rozwiązaniach hostingowych, na przykład duże fora dyskusyjne, mają tendencję do uruchomienia przy użyciu wielu serwerów internetowych z wielką ilością baz danych. Zazwyczaj większość infrastruktury hostingowej jest oparta na paradygmacie jednego fizycznego komputera do obsługi wielu usług hostingowych, w tym WWW, baz danych, e-mail i FTP. Jedna maszyna fizyczna oznacza jeden punkt podczas awarii, ale również ma skończoną pojemność dla ruchu, co może być przeszkodą w przesyłaniu większej ilości danych. Przez klastrowanie usługi na wielu komputerach za pomocą sprzętu i równoważenia obciążenia, pojedyncze punkty awarii mogą być wyeliminowane, zwiększając dostępności strony internetowej oraz innych usług internetowych. Pojedynczy serwer może okresowo wymagać ponownego uruchomienia komputera do aktualizacji oprogramowania, podczas gdy w klastrowej platformie serwis jest nadal dostępny przy jednoczesnym uaktualnieniu wszystkich niezbędnych maszyn w klastrze. Clustered hosting jest usługą podobną do chmury. Opiera się na podobnej filozofii oraz rozwiązaniach technicznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.