Czym jest Cloud computing, czyli „chmura”?

Cloud computing odnosi się do dostarczenia komputerów i pamięci masowej jako usługi dla heterogenicznego środowiska końcowych odbiorców. Nazwa pochodzi od wykorzystania chmur jako abstrakcji dla złożonej infrastruktury opierającej się na schematach systemowych. Cloud computing przetwarza usługi z danymi użytkownika, oprogramowań i stasuje obliczenia za pośrednictwem sieci. Posiada powielanie oprogramowania jako usługi SaaS. Użytkownicy końcowi mają dostęp do chmury za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Zwolennicy tej technologii twierdzą, że cloud computing pozwala przedsiębiorstwom działać na aplikacjach szybciej, poprzez lepsze zarządzanie i utrzymanie ich oraz poprzez dostosowywanie zasobów chmury do własnych potrzeb. Cloud computing polega na udostępnianie zasobów w celu osiągnięcia spójności za pośrednictwem sieci (zazwyczaj Internetu). Termin chmura jest używany jako metafora w Internecie, na podstawie rysunku cloud , stosowanego w przeszłości do reprezentowania sieci telefonicznej, a później do zobrazowania Internetu w diagramach sieciowych komputera jako abstrakcyjnej infrastruktury. W 1999 roku firmy telekomunikacyjne, które wcześniej oferowały przede wszystkim dedykowane serwery, rozpoczęły oferowanie wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Technologia chmury jest bardzo zaawansowana i toi na wysokim poziomie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.