Czym jest Grid Computing?

Grid Computing to termin odnoszący się do federacji zasobów komputerowych z wieloma domenami administracyjnymi, a w założeniach takie działanie ma prowadzić do osiągniecia określonego celu. Siatka może być traktowana jako rozproszenie systemu. Mimo, że siatka może być przeznaczona do obsługi wyspecjalizowanej aplikacji, to pojedyncza sieć będzie używana do różnych celów. Siatki są często konstruowane w rozumieniu ogólnego przeznaczenia bibliotek sieciowych znanych jako middleware. Wielkość sieci może różnić się w znacznej ilości. Siatki są formą obliczeń rozproszonych w których super komputer wirtualny składa się z wielu komputerów i luźno powiązanych sieci działających wspólnie i mogących wykonywać bardzo duże zadania, wymagające dużej mocy obliczeniowej i przepustowości łącza internetowego. Dla niektórych zastosowań siatka może być postrzegana jako szczególny rodzaj przetwarzania równoległego, które opiera się na kompletnych komputerach (z wbudowanymi procesorami, pamięcią, zasilaniem, interfejsem sieciowym, itd.), podłączonych do sieci (prywatnie, publicznie) przez tradycyjny interfejs sieciowy, taki jak Ethernet. Jest to w przeciwieństwie do tradycyjnego pojęcia superkomputer, który ma wiele procesorów połączonych przez miejscową szybką magistralę. Jest to bardzo zaawansowana technologia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.