Czym jest Virtual Private Server

Virtual Private Server (VPS) to termin używany w dziedzinie usług hostingu internetowego w odniesieniu do maszyny wirtualnej. Termin ten jest używany dla podkreślenia, że maszyna wirtualna, choć działa w oprogramowaniu na tym samym komputerze fizycznym, co maszyny wirtualne innych klientów, jest pod wieloma względami funkcjonalnie równoważna. Jest przeznaczona do indywidualnych potrzeb klienta, posiada cechy prywatności i może być skonfigurowana do uruchamiania oprogramowania serwerowego. Regulaminy serwera wirtualnego (VRS) i wirtualnego serwer dedykowanego opisują działanie VPS. Koncepcja wirtualizacji serwerów jest szczególnym przykładem tych samych działań, które doprowadziły do ??rozwoju czasu udostępniania danych na serwerach.. Model ten pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów komputera, skracając czas bezczynności systemu , niezależnie od działań użytkowników. Pozwala również użytkownikom na udostępnianie zasobów, np. plików na dysku twardym. Wirtualizacja rozszerza tę podstawową koncepcję do komputera jako całości. W wirtualnym modelu serwera oprogramowania do wirtualizacji tworzy iluzję więcej niż jednego komputera, dysku twardego, drukarki. Każdy serwer wirtualny można uruchamiać pełnoprawnym systemem operacyjnym i może być niezależnie uruchomiony ponownie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.